Pagrindinis » Straipsniai » Statybos darbai

Statybos inspekcija: kaip pateikti skundą ir jo nagrinėjimo tvarka

Statybos inspekcija: kaip pateikti skundą ir jo nagrinėjimo tvarka

Žmonės dažnai nežino, kur kreiptis dėl problemų, susijusių su statybomis. Vietoje gavę neigiamą atsakymą arba ilgai jo nesulaukę, daugelis numoja ranka ir keiksnoja valdžią. Atsako Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) atstovė ryšiams su visuomene Vida ALIUKONIENĖ.

 

Skundus ir pranešimus Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) nagrinėja vadovaudamasi Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėmis (www.vtpsi.lt-->Paslaugos-->Asmenų aptarnavimas-->Asmenų prašymų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarka).

Skundai ir pranešimai gali būti pateikiamai raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt.

Žodžiu priimami tik tokie prašymai, į kuriuos galima atsakyti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar inspekcijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

Raštu teikiamas skundas ar pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomai, asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

Raštu ir elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt teikiant skundą ar pranešimą, jame turi būti nurodoma:

- institucijos, kuriai skundas ar pranešimas paduodamas, pavadinimas;

- asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (buveinė), taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;

- asmens, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos arba institucijos (administravimo subjekto) pavadinimas, buveinė, jei žinoma;

- trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), adresai (buveinės), jei žinoma;

- konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data;

- aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys dokumentai, jei tokie privalo būti;

- skundžiamu veiksmu (neveikimu), sprendimu pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai;

- asmens reikalavimas;

- pridedamų dokumentų (jei tokie yra) sąrašas;

- skundo ar pranešimo surašymo vieta ir data.

Pranešimams apie savavališką statybą, inspekcijos darbuotojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar veiksmus, susijusius su korupcija, skirta VTPSI „Karštoji linija“. Šiuo būdu pateikti informaciją apie pažeidimus nurodytose srityse galima ir anonimiškai.

Dėl galbūt savavališkos statybos taip pat galima užpildyti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ išorinėje svetainėje www.planuojustatyti.lt pateiktą elektroninę formą.

Tais atvejais, kai skunde ar pranešime (nepriklausomai nuo jų pateikimo būdo) nurodytas kontaktinis į VTPSI besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas, šiuo adresu iš informacinės dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ išsiunčiamas pranešimas apie skundo ar pranešimo registravimą, taip pat informuojama apie nagrinėjimo eigą, išskyrus atvejus, kai asmuo nurodo, kad tokios informacijos gauti nepageidauja.

Atkreipiame dėmesį, kad ne visus skundus VTPSI nagrinėja.

Skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai:

- teismas nagrinėja ar jau yra priėmęs sprendimą skunde nurodytu klausimu;

- skundas ar pranešimas paduotas dėl klausimų, kuriuos teisės aktų nustatytais atvejais tiesiogiai sprendžia teismas;

- skunde ar pranešime dėl Inspekcijos darbuotojų veiksmų ar neveikimo nurodomos tik prielaidos (nuomonė) dėl galbūt neteisėtų Inspekcijos darbuotojų veiksmų ar neveikimo, nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;

- skundas ar pranešimas paduotas dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų; ir kt.

Mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais laikomi:

- naujo nesudėtingo statinio statyba ar nesudėtingo statinio rekonstravimas, neturint žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimų, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, išskyrus atvejus, kai: statyba vykdoma ar įvykdyta valstybinėje žemėje; rašytinį sutikimą privaloma gauti iš valstybinės žemės patikėtinio; įvyko ar gresia statinio avarija; tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima (pvz., pažeidžia teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams ir pan.);

- teisės aktų pažeidimai vykdant statinių, kai nereikia rengti statinio projekto ir (ar) gauti statybą leidžiančio dokumento, statybą, išskyrus atvejus, kai: įvyko ar gresia statinio avarija; tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima;
- pažeidimai, kai statinio projekte nurodyti statinio bendrieji rodikliai neatitinka faktinių rodiklių, tačiau nukrypimai laikytini neesminiais;
- atvejai, kai viešojo administravimo subjektų veiksmais, administraciniais sprendimais buvo pažeistos taisyklės, neturinčios įtakos objektyviam visų aplinkybių įvertinimui bei sprendimo pagrįstumui, padaryta gramatinių klaidų, atlikti pažeidimai jau ištaisyti ir pan.

Asmenų skundai ir pranešimai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo (su visais papildomais dokumentais ir informacija) VTPSI arba per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo Inspekcijoje (kai skundui ar pranešimui išnagrinėti reikia kreiptis į kitus subjektus dėl dokumentų ir informacijos gavimo), jei Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas ar jo pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip.

Jei skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu pareiškėjas jį patikslina (papildo) arba suformuluoja iš esmės naujus reikalavimus, nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto (papildyto) prašymo, skundo ar pranešimo gavimo dienos.

Jeigu skundo ar pranešimo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu, faktinių duomenų patikrinimo vietoje organizavimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis ar yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau, VTPSI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą iki 20 darbo dienų.

Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami taikant „vieno langelio“ principą, tai reiškia, kad jie priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje ir sprendimui priimti reikalingą informaciją iš VTPSI administracijos padalinių, prireikus – ir iš kitų institucijų gauna pati inspekcija, neįpareigodama to atlikti asmenį, kuris į ją kreipėsi.

Statybos inspekcija: kaip pateikti skundą ir jo nagrinėjimo tvarka

Kategorija: Statybos darbai | Įdėjo: Admin (03.08.2014) ,
Peržiūrų: 1258 | Reitingas: 0.0/0

Reklaminis plotas nemokamas. Čia gali būti užsakomieji straipsniai. Turite pasiūlymą, reklaminį straipsnį, pranešimą ar tiesiog norite reklamuoti savo produktą? Prisijunkite ir patalpinkite straipsnį patys. Taip paprasta dar nebuvo.

Dirbtinio intelekto SkelbimaiStatybos pasirinkimas:

Žymos
statyba skelbimai Aplinkotvarka šildymas statybos baldai fasado apdaila vidaus apdaila būstas nekilnojamas turtas NT euras nekilnojamasis turtas stogai bustas interjeras laiptai dažai architektūra Namai butai remontas dazymas Nekilnojamas turas nekilnojamasis turtas (NT) pardavimas daugiabutis Namas stogas NT rinka namo projektas griovimo darbai KAMINAI garažas granulės nuoma Kaunas įregistravimas kadastriniai matavimai pastatas pirkimas butas drėgmė pamatai Klaipėda kasimas Vilnius būsto nuoma grindys-durys katilas

statybinės technikos nuoma

tavoskelbimai.lt skelbimaistatybos.lt objavlenija.net

Naudojimosi taisyklės | Kontaktai/Pasiūlymai | KATEGORIJOS | REKLAMINIAI STRAIPSNIAI | Skaičiavimo programos
S8 7753191*77 | Visos teisės saugomos | © 2014 SKELBIMAISTATYBOS.lt - nemokami statybos skelbimai internete | Lankomumas: Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
  • SiteMAP
  • Наверх